การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

Last updated: 2 ก.พ. 2565  |  5988 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส่งออกมังคุดไปเกาหลี

การส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี


                

                  ในปัจจุบันเกาหลีอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยได้เพียง 6 ชนิดเท่านั้น

   ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด สับปะรด กล้วย และมะพร้าว

   ซึ่ง มะม่วง และ มังคุดนั้น จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่พิเศษกว่าผลไม้ชนิดอื่น ๆ

   ทาง GRT CARGO ได้เคยเขียนบทความสรุปเกี่ยวกับการส่งออกมะม่วงไปแล้ว

   หากใครสนใจสามารถศึกษาได้จากบทความเรื่อง อยากส่งมะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลีต้องทำอย่างไร 

   สำหรับบทความนี้ เราจะมาอธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขในการส่งออกผลมังคุดสดไปยังสาธารณรัฐเกาหลี

   ซึ่งการส่งออกนั้นจะมีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลย

 

 

 

 

 ทางประเทศเกาหลีได้อนุญาตให้นำเข้าผลมังคุดสดจากประเทศไทยได้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

     1.      จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศเกาหลี

    หมายเลขทะเบียน KR-1-XX-XXX โดยสามารถยื่นคำร้อง (แบบฟอร์ม สมพ.5) 

    ได้ ที่  กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

     ผ่านทาง E-mail : rcgdoa@gmail.com  (หนังสือจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก)เอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     2.       ผลมังคุดสดที่จะนำเข้ามายังประเทศเกาหลีนั้นจะต้องมาจากสวน

     ที่ได้รับการตรวจรับรอง (GAP) GOOD AGRICULTURAL PRACTICES และ

     3.       โรงคัดบรรจุจะต้องได้รับการรับรอง (GMP)

     GOOD MANUFACTURING PRACTICES 

     โดย สวนและโรงคัดบรรจุจะต้องขึ้นทะเบียนกับทาง  National Public 

     Procurement Office (NPPO)  

       

 

                          โดย NPPO จะจัดส่งรายชื่อสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่อ  National Plants Quarantine Service of Korea

นอกจากนั้นผลมังคุดสดที่จะนำเข้าไปยังประเทศเกาหลีจะต้องผ่านการรม “สารเมทิลโบรไมล์” ในอัตรา 32 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ในสภาวะบรรยากาศปกติ โดยความเข้มข้นของเมทิลโบรไมล์

ต้องไม่ต่ำกว่า 26 และ 19 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายหลังจากการรมมังคุดไปแล้วนาน 30 นาทีและ 2 ชั่วโมงตามลำดับ

                         เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ที่อาจจะติดมากับผลมังคุดได้ โดยต้องทำการรมใน รงรมเมทิลโบรไมล์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น 

เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะทำการสุ่มตัวอย่างผลมังคุดสดร้อยละ 2 จากจำนวนผลมังคุดสดที่จะส่งออกทั้งหมดเพื่อตรวจหาศัตรูพืช

หากตรวจไม่พบศัตรูพืชรอดชีวิต เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือ Phytosanitary certificate ให้ เพื่อใช้ประกอบการส่งออก

 

                        สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลมังคุดสดไปยังประเทศเกาหลีนั้น จะต้องเข้าร่วม “โครงการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี”

ซึ่งจะเปิดให้เข้าร่วมโครงการปีละหนี่งครั้ง โดยมีระยะเวลาในการปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดไปประเทศเกาหลี

จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม และยื่นสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

 

โดยเอกสารประกอบที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่

1.        ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี” (แบบ ก.ก. 1-1 ถึง 1-5)

2.       สำเนาหนังสือรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าที่ออกให้โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อใช้บรรจุผลมังคุดสด

          เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับรองสำเนา

3.       หนังสือรับรองโรงคัดบรรจุ (GMP) พร้อมรับรองสำเนา

4.       หนังสือรับรองโรงรมเมทิลโบรไมล์

5.       หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (กมพ. 21.1)

6.       สำเนาทะเบียนรายชื่อสวนมังคุด (GAP) พร้อมรับรองสำเนา

7.       หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

8.       สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และผู้ยื่นคำร้อง


  โดยสามารถยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

อีเมล pq.doaofficial@gmail.com และ rcgdoa@gmail.com

 

                          GRT CARGO มีทีมงานที่มากประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตที่สุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ

ในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออกที่สำคัญ การจองระวางสินค้า รวมไปถึงการดำเนินพิธีการศุลกากร หากผู้ประกอบการส่งออก

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ GRT CARGO ได้ที่ ติดต่อเรา หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 095-820-4463   นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไป

ศึกษาบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่เว็บไซต์ของเรา www.grtcargo.com  และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook page : GRT Cargo

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้