blog

FCL และ LCL แตกต่างกันอย่างไร ต้องเลือกการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบบใดจึงจะเหมาะกับสินค้าของคุณ และมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง มาดูคำตอบไปพร้อมกัน!

เปรียบเทียบการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า "ของต้องห้ามและของต้องกำกัด" บทความนี้ เราจะอธิบายของต้องห้าม และของต้องกำกัด คืออะไร หากจะทำการนำเข้า หรือส่งออกต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หรือ INCOTERMS 2020 คืออะไร เราสามารถได้รับประโยชน์อย่างไรจาก INCOTERMS GRT CARGO จะมาสรุปสั้นๆ ให้ทุกคนทราบก่อนใคร

การขายของส่งออก คิดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

มังคุดคือราชินีแห่งผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ไทยส่งออกมากที่สุดสำหรับตลาดการค้าต่างประเทศมังคุดยังเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าเป็นจำนวนมาก

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้คนมีเวลาอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้น และเริ่มหันมาจับธุรกิจส่งออกไม้ประดับไปต่างประเทศ คุณก็สามารถเป็นผู้ส่งออกไม้ประดับได้ง่ายๆ นิดเดียว

หลังตกลงซื้อขายสินค้าแล้วคุณต้องทำอะไรต่อ GRT CARGO จะพาไปรู้ว่าขั้นตอนตั้งแต่หน้าโรงงานไปจนถึงช่วงเวลาที่สินค้าส่งถึงมือลูกค้าต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปขายนอกประเทศแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใดก่อนดี GRT CARGO จะมาอธิบายข้อควรรู้ในการ เริ่มต้นธุรกิจส่งออก แบบเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้ทราบ

ปลาสวยงามเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีการขยายตลาดส่งออก จากความต้องการในตลาดโลกทีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นช่องทางสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจการส่งออกได้

การส่งออกจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับผู้ส่งออก หากทำความเข้าใจและทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะทำให้ธุรกิจการส่งออกเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy