เปรียบเทียบการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

Last updated: 27 Oct 2021  |  3310 Views  | 

เปรียบเทียบการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

AIR FREIGHT


           การขนส่งทางเครื่องบินเหมาะสำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม เป็นช่องทางการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในการจัดส่งสินค้าได้ มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน GRT CARGO มีพันธมิตรสายการบินที่หลากหลายพร้อมให้บริการ

ข้อดีข้อเสีย
เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นมีการจำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้า
สะดวก รวดเร็ว ถือเป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดกว่าการขนส่งประเภทอื่นทำการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีสนามบินหรือ เมืองที่อยู่ใกล้สนามบินเท่านั้น
ความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง เนื่องจากมีตารางบินที่แน่นอนการขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
สามารถขนส่งไปได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ปลอดภัยต่อสินค้า เพราะมีมาตรฐานในการขนส่งที่สูง ทำให้ไม่ต้องกังวลกว่าจะเกิดการเสียหายระหว่างการขนส่ง 

 


AIR COURIER


           เหมาะกับสินค้าที่ใช้บริการการขนส่ง เป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาไม่เกิน 45 กิโลกรัมการ ขนส่งสินค้าที่เน้นความสะดวกรวดเร็วบริการ DOOR TO DOOR คือ เป็นการรับของจากผู้ส่งที่ต้นทาง จากนั้น จะดำเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งในประเทศต้นทางและปลายทางให้ และส่งให้กับผู้รับปลายทาง โดยจะมีการเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่ายที่ต้นทาง และผู้รับปลายทางจะชำระเพียงค่าใช้ด้านภาษีอากร และค่าบริการทางเอกสารพิธีการศุลกากรเท่านั้น
 
           การดำเนินพิธีการศุลกากร จะมีความแตกต่างจากทั่วไป คือ
การเคลียร์ใบขนรวม หรือการนำสินค้าหลายๆเจ้ามาอยู่ในใบขนเดียวและทำการผ่านพิธีการศุลกากร
 

ข้อดีข้อเสีย
หากต้องการส่งสินค้าที่มีจำนวนน้อย น้ำหนักเบา ไม่เกิน 45 กิโลกรัม จะคุ้มค่าที่สุดผู้รับปลายทางต้องชำระภาษีนำเข้า ซึ่งภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
สะดวกสบาย ด้วยการบริการแบบ
Door to Door
มีข้อจำกัดในการบรรจุสินค้า การเปลี่ยนสถานที่รับปลายทาง
 หากเกิดปัญหาด้านศุลกากร อาจใช้เวลานานในการแก้ไขSEA FREIGHT


           การขนส่งทางเรือเป็นช่องทางการขนส่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำ และสามารถส่งสินค้าได้ครั้งละมากๆ เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และไม่เป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เนื่องจาก การขนส่งทางเรือจะใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าการขนส่งทุกประเภท โดยจะบรรจุสินค้าเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ เมื่อถึงท่าเรือปลายทางจะต้องเตรียมรถหัวลาก เพื่อรับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งสินค้าไปยังปลายทางต่อไป


           การขนส่งทางเรือ มี 2 รูปแบบ
1. แบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์  (Full Container Load : FCL) สินค้าที่บรรจุในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้า ปริมาณมาก


2. แบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load : LCL) สินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายใช้ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน โดยจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าจำนวนน้อย แต่จะมีต้นทุนที่สูงกว่า FCL

ข้อดีข้อเสีย
สามารถส่งสินค้าได้ทุกประเทศทั่วโลกมีค่าขนส่งเพิ่ม โดยต้องเปลี่ยนยานพาหนะ เนื่องจากเรือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถึงผู้รับปลายทางได้
มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ เนื่องจากใช้ระยะเวลาการขนส่งค่อนข้างนานต้องขนส่งสินค้าในปริมาณมากเต็มตู้คอนเทนเนอร์ เพราะถ้าขนส่งสินค้าในปริมาณที่น้อยจะมีต้นทุนในการขนส่งที่สูง
อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางอื่นๆระยะเวลาในการขนส่งค่อนข้างช้า เหมาะกับสินค้าที่ไม่เร่งรีบ
สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และปริมาณมากไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้อย่างแน่นอน
มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง เนื่องจากใช้ความเร็วในการขับเคลื่อนช้า เมื่อเทียบกับการขนส่งทางอื่นๆ 

 


TRUCK


            การขนส่งทางรถบรรทุกเหมาะสำหรับการขนส่งไปยังประเทศใกล้เคียง สามารถให้บริการได้แบบ (door-to-door) เนื่องจากมีถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆครอบคลุมทั่วประเทศ

ข้อดีข้อเสีย
สะดวกรวดเร็วขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด
สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรงมีความปลอดภัยต่ำถ้าพาหนะที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน
บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทางเวลาการขนส่งอาจคลาดเคลื่อนตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศ
ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
เหมาะสมกับขนส่งระยะสั้นหรือระยะกลาง 
ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น 


           ดังนั้น หากลุกค้ายังไม่มั่นใจว่าควรเลือกใช้วิธีการขนส่งรูปแบบใด สามารถปรึกษา Freight Forwarder เพื่อขอคำแนะนำประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้ทางออกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุด 


           หากลูกค้าให้ความสำคัญกับเรื่องราคา ตารางการให้บริการของสายการบิน หรือ เงื่อนไขในการส่งออกสินค้าต่างๆ GRT CARGO  พร้อมให้คำแนะนำและทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงเสนอราคาค่าขนส่งสินค้า ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy