ขั้นตอนการส่งออก ดอกไม้ ใบไม้และต้นไม้ประดิษฐ์

Last updated: 26 Jan 2022  |  5352 Views  | 

ขั้นตอนการส่งออกดอกไม้

ขั้นตอนการส่งออก ดอกไม้ ใบไม้และต้นไม้ประดิษฐ์

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทำงการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ตามที่ผู้นำเข้าต้องการกับกรมการค้าต่างประเทศ

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอำกรจากกรมศุลกากร เช่น การขอคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากร, ขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ, คลังสินค้าทัณฑ์บน, เขตปลอดอากร หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ข้อมูลเพิ่มเติม) หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า และขอใบอนุญาต / ใบรับรอง จากหน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้อง ตามประเทศผู้นำเข้าต้องการ

4. ผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs)

   4.1  ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)
   4.2  ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร (e-Export)

5. ส่งออกทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จำกกรมการค้าต่างประเทศ เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form C/O) จากหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

7. ส่งเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Shipping Documents) ไปยังผู้นำเข้าในต่างประเทศ

8. บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ (จากข้อ 2)

 

 

แหล่งอ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์ https://drive.google.com/file/d/0B4LP79k-eJ5AM2ptckFTZFhFeFk/view


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy