อยากส่งมะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลี ต้องทำอย่างไร

Last updated: 28 Jan 2022  |  6935 Views  | 

ส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศ

            ในปัจจุบันมะม่วงของไทยเป็นที่นิยมในหลากหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศเกาหลีใต้มีสัดส่วนในการนำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว โดยมีมะม่วงเพียง 4 สายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้ ได้แก่ มะม่วงแรด มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงหนังกลางวัน และมะม่วงมหาชนก โดยมะม่วงพันธุ์มหาชนกใช้เวลานานถึง 9 ปีในการเจรจาต่อรองและนำเสนองานวิจัยเพื่อขออนุญาตในการส่งออกกับประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทางประเทศเกาหลีใต้ได้อนุญาตให้นำเข้ามะม่วงพันธุ์มหาชนกจากประเทศไทยได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางประเทศเกาหลีใต้มีข้อกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่ต้องการจะส่งมะม่วงออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยผลมะม่วงจะต้องผ่านการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 นาที ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 96 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้ที่อาจจะติดไปกับผลมะม่วงได้ โดยโรงคัดบรรจุและโรงอบไอน้ำ จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และยังต้องผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Plant Quarantine ของประเทศเกาหลีใต้ด้วย
            สำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปยังประเทศเกาหลีใต้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี” ผ่านช่องทาง www.doa.go.th  หรือสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยต้องแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.   ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี” (แบบ ก.ก.4) พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
     1.1   รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ใช้ในการบรรจุมะม่วงอบไอน้ำ เพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี (แบบแนบ ก.ก.4-1)
     1.2   รายชื่อทะเบียนสวนเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง เพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี (แบบแนบ ก.ก.4-2)
     1.3   รายงานระบาดศัตรูพืชย้อนหลัง 6 เดือน (แบบแนบ ก.ก.4-3)
     1.4   รายงานการใช้สารเคมีในสวนมะม่วงย้อนหลัง 6 เดือน (แบบแนบ ก.ก.4-4)
2.   หนังสือรับรองการเป็นผู้อบไอน้ำจากโรงงานอบไอน้ำ (แบบ ก.ก.5)
3.   หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
4.   บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และผู้ยื่นคำร้อง
5.   หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (กมพ.21.1)
 
เพื่อให้การส่งออกที่ดูเหมือนจะมีความยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย  GRT CARGO ยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในทุก ๆ ขั้นตอนของการส่งออก ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร การจองระวางขนส่งรวมถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก และพร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการส่งออก เพื่อผลักดันให้สินค้าของไทยเติบโต แข่งขันได้และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกต่อไป  สำหรับผู้สนใจให้เราช่วยดูแล สามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง Contact us หรือ Facebook page : GRT Cargo

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy