การส่งออกมังคุด

Last updated: 2 Jul 2021  |  6204 Views  | 

การส่งออกมังคุด

"ราชินีผลไม้" มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ยอดนิยมของไทยและต่างชาติในตลาดการค้าต่างประเทศมีความต้องการมังคุดไทยเป็นอย่างมาก ในปีที่ผ่านมาข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยตัวเลขการส่งออกมังคุดในปี 2563 ประเทศไทยส่งออกมังคุดไปทั้งหมด 291 ล้านกโลกรัม

 

ขั้นตอนสำหรับการจดทะเบียนส่งออกมังคุดสด

 

1.ผู้ที่ต้องการส่งออกลำไยต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับ กรมศุลกากรหรือเรียกว่าการลงทะเบียน "E-Paperles"

 

2.การส่งออกมังคุดไปต่างประเทศผู้ที่จะส่งออกต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ (เอกสารแบบ  สมพ. 4 หรือ สมพ. 5 )

 

3.สวนที่ผลิตต้องได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตราฐาน GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดพืชอาหาร) และ โรงคัดบรรจุที่ใช้ในการบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตราฐาน GMP (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) จากกรมวิชาการเกษตร

 

4.ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลาก หรือประทับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ

          -  ชื่อพืชและพันธุ์

          -  ชั้นคุณภาพ

          -  น้ำหนักของสินค้า

          -  ประเทศผู้ผลิต

 

 

การส่งออกมังคุดไปแต่ละประเทศจะมีลายละเอียดขั้นตอนการส่งและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกันหากท่านใดสนใจที่จะส่งออก GRT CARGO พร้อมให้คำแนะนำและดูแลในทุกขั้นตอน 

พิกัดศุลกากร : 0804.50.30

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy