การส่งออกลำไย

Last updated: 28 Jan 2022  |  9494 Views  | 

การส่งออกลำไย
"ลำไยไทย" เป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศเนื่องจากลำไย ไทยมีคุณภาพและมีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จากสถิติของกรมการค้าต่างประเทศการส่งออกผลไม้ของไทยในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,417 ล้านกิโลกรัม และลำไยอยู่อันดับ 2 ของผลไม้ทั้งหมดที่ไทยส่งออกจำนวนลำไยที่ส่งออกในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 464 ล้านกิโลกรัม

 


 


ขั้นตอนการส่งออกลำไยทางเรา GRT CARGO สรุปมาให้ง่ายๆเพียงคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้กับเรา1. ผู้ที่ต้องการส่งออกลำไยต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากร หรือเรียกว่าการลงทะเบียน                  "E-Paperless"2. การส่งออกลำไยไปต่างประเทศผู้ที่จะส่งออกต้องยื่นขอจดทะเบียน 2 ประเภทกับกรมวิชาการเกษตร คือ

    2.1 จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ ( เอกสารแบบ สมพ.4 หรือ สมพ.5 )

    2.2 จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยไปนอกราชอาณาจักร ( เอกสารแบบ ศกอ.001-1 )3. สวนที่ผลิตต้องได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนรับรองมาตราฐาน GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช          อาหาร)และโรงคัดบรรจุที่ใช้ในการบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนรับรอง                มาตราฐาน GMP (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) จากกรมวิชาการเกษตร4. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลาก หรือประทับข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ

          -  ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก

          -  ชื่อพืชและพันธุ์

          -  ชั้นคุณภาพ

          -  น้ำหนักของสินค้า

          -  ประเทศผู้ผลิต

 


 


การส่งออกลำไยไปแต่ละประเทศนั้นจะมีรายละเอียดและขั้นตอนที่แต่งต่างกันรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งหากท่านใดที่สนใจจะส่งออกลำไยสดไปต่างประเทศ GRT CARGO ยินดีให้คำแนะนำและพร้อมดูแลในทุกขั้นตอนพิกัดศุลกากร : 0813.40.10

 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล : กองพัฒนาระบบและรับรองสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy